LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Texas Instruments LM3410X: bateryjny zasilacz LED z serii Z-Power P4 Seoul Semiconductor

Podstawowe parametry układu LM3410X:

  • napięcie zasilania od 2,7V do 5,5V
  • zakres napięcia na wyjściu od 3V do 24V
  • maksymalny prąd przełączania stopnia mocy 2,8A
  • częstotliwość kluczowania przetwornicy 1,6MHz (525 kHz w przypadku wersji LM3410Y)
  • wejście DIM spełniające rolę elektronicznego włącznika LED lub regulatora jasności ich świecenia
  • wewnętrzne zabezpieczenie termiczne
  • sprawność do 88%
  • dostępne obudowy: SOT23-5, LLP-6, eMSOP-8

Układy LM3410 są przeznaczone do zasilania LED w aplikacjach, w których dostępne jest wyłącznie napięcie zasilania o wartości poniżej 5 VDC. Specjalne wejście umożliwia w trakcie normalnej pracy szybkie wyłączanie i włączanie LED-ów, a także płynne sterowanie jasnością ich świecenia.

Układ LM3410X (a także jego „wolniejsza” wersja LM3410Y) jest przetwornicą podnoszącą napięcie wejściowe, stabilizującą prąd obciążenia, kluczowaną przebiegiem o stałej częstotliwości 1,6MHz (lub 525 kHz – LM3410Y). Stabilizowanie prądu zasilającego diody LED odbywa się przez zmianę wypełnienia impulsów kluczujących stopień wyjściowy, który zintegrowano w strukturze prezentowanego układu (rysunek 1).

Rys. 1. Schemat blokowy układów LM3410

Rys. 1. Schemat blokowy układów LM3410

Prąd płynący przez zasilane diody jest monitorowany poprzez pomiar spadku napięcia na szeregowo włączonym rezystorze (R2 na rysunku 2). Wartość napięcia referencyjnego, z którym jest porównywany spadek napięcia na R2 wynosi 190 mV. W aplikacji testowej obciążenie układu stanowią dwie szeregowo połączone diody LED oznaczone symbolem N42180H (rodzina Z-Power P4), przystosowane do zasilania prądem o natężeniu 350 mA.

Rys. 2. Schemat elektryczny zasilacza 2,7…5,5V/2xLED 350mA

Rys. 2. Schemat elektryczny zasilacza 2,7…5,5V/2xLED 350mA

W konfiguracji pokazanej na schemacie układ U1 może zasilać kilka szeregowo połączonych diod LED, przy czym ich łączne ich napięcie przewodzenia UF nie może przekroczyć wartości 24V, czyli maksymalnego napięcia które jest w stanie wytworzyć przetwornica.

Diody Z-Power P4 firmy Seoul Semiconductor w ekspresowym skrócie
W projekcie zastosowano diody LED z rodziny Z-Power P4, produkowane przez Seoul Semiconductor. Wybrano model N42180H – LED świecące na kolor ciepły biały, zasilane prądem o natężeniu 350 mA, charakteryzujące się wysoką wartością współczynnika CRI (od 80), szerokim kątem świecenia i dużym strumieniem świetlnym (zestawienie parametrów dostępnych wersji LED w tabeli poniżej).

Typ VF
[V]
Φv
[lm]
CCT CRI lF
[mA]
2θ½
[°]
N42180 3,25 72 3000 93 350 124
N42180 (new) 3,3 72 3000 93 350 126
N42180H 3,25 86 3000 80 350 124
N42180H (nowa wersja) 3,3 90 3000 80 350 127

W rodzinie Z-Power P4 dostępne są LED świecące na różne kolory (w tym trzy odcienie białego, dwa niebieskiego, zielony, czerwony, bursztynowy), wszystkie oferowane w obudowach pokazanych na poniższej fotografii. Niektóre modele LED z serii P4 są oferowane także na płytkach „star”, które ułatwiają montaż i upraszczają przymocowanie LED do radiatora.