LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Inteligentny sterownik LED PCA9633 (NXP) w aplikacji z LED-RGB mocy z serii P5-II firmy Seoul Semiconductor

 

 

Budowa LED z serii P5-II
Diody F50360 firmy Seoul Semiconductor (seria P5-II) są zbudowane z trzech niezależnych struktur LED świecących na kolory podstawowe: Red, Green, Blue. Elektrody wszystkich LED wyprowadzono niezależnie, na sześć wyprowadzeń rozmieszczonych symetrycznie w stosunku do radiatora umieszczonego w spodniej części obudowy. Struktury LED są zabezpieczone przed uszkodzeniami wywołanymi przepięciami za pomocą transili włączonych równolegle.

 

 

 

 

 

Rys. 5. Schemat blokowy układu PCA9633

Rys. 5. Schemat blokowy układu PCA9633

 

 

W prezentowanym projekcie do sterowania diodą F50360 zastosowano wyspecjalizowany, 4-kanałowy sterownik z interfejsem I2C – PCA9633 – opracowany i produkowany przez firmę NXP. Jego schemat blokowy pokazano na rysunku 5. W projekcie zastosowano wersję tego układu w obudowie SO16, dzięki której użytkownik ma do dyspozycji 127 różnych adresów sprzętowych na magistrali I2C. Układy PCA9633 w obudowach o mniejszej liczbie wyprowadzeń mają mniejszą liczbę linii adresowych dostępnych na zewnątrz, z czym należy się liczyć podczas dobierania układów do aplikacji.
Jak widać na rysunku 5, w obudowie PCA9633 zintegrowano wszystkie elementy niezbędne do generowania sygnałów PWM o programowanych parametrach, łącznie z generatorem taktującym o częstotliwości 25 MHz (z niego są wytwarzane wszystkie przebiegi czasowe), dzielnikami częstotliwości, interfejsem I2C filtrami zakłóceń na liniach SCL i SDA, generatorem sygnału zerującego POR (Power-on-Reset) i multiplekserami pobierającymi sygnały sterujące drivery zasilające LED.
Ponieważ wydajność prądowa tych driverów nie jest wystarczająca (25/10 mA w kierunkach: sink/source) do wysterowania LED F50360, do wyjść układu PCA9633 dołączono układy MBI1801 (schemat elektryczny całego projektu pokazano na rysunku 6), które są liniowymi driverami LED mocy (de facto programowanymi źródłami prądowymi). Prezentowane rozwiązanie jest funkcjonalnym odpowiednikiem popularnego zestawu KAmodRGB (KAMAMI.pl), doposażonego w końcówki fmocy umożliwiające sterowanie LED dużej mocy. Oprogramowanie demonstrujące możliwości sterownika PCA9633 po dołączeniu go do mikrokontrolera AVR jest dostępne dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników portalu, jego demonstrację (regulacja natężenia świecenia składowych R/G/B za pomocą joysticka na płytce ZL15AVR) można obejrzeć na filmie umieszczonym w artykule.

 

Rys. 6. Schemat elektryczny przykładowego sterownika LED-RGB z układami PCA9633 i MBI1801

Rys. 6. Schemat elektryczny przykładowego sterownika LED-RGB z układami PCA9633 i MBI1801