STM32VLDISCOVERY: obsługa modułu GPS Fastrax IT500

Zestaw STM32VLDISCOVERY nie jest wyposażony w wyświetlacz, na którym można wyświetlić sczytane wartości, tak wiec tablice n[], e[] i time[] dodane zostały do podglądu w środowisku programistycznym (tak zwany Watch), aby móc odczytać ich zawartość (rysunek 6).

 

Rys. 6. Odczytane wartości z modułu GPS

Rys. 6. Odczytane wartości z modułu GPS

 

 

Dla porównania na rysunku 7 przedstawiono dane odczytane za pomocą aplikacji GPS Status w telefonie komórkowym.

 

Rys. 7. Odczytane wartości w programie GPS Status

Rys. 7. Odczytane wartości w programie GPS Status

 

 

Bardzo zbliżone informacje dotyczące lokalizacji z rys. 6 i rys. 7 świadczą o poprawnym napisaniu oprogramowania dla mikrokontrolera STM32.

Podsumowanie

Autorom udało się osiągnąć założony cel, jakim było opracowanie prostego urządzenia umożliwiającego odczytywanie danych z modułu GPS. Projekt może posłużyć jako punkt wyjścia dla bardziej rozbudowanych urządzeń wykorzystujących technologię GPS.

Bibliografia

[1] K. Paprocki, Mikrokontrolery STM32 w praktyce, wyd. BTC, Legionowo 2009.
[2] STM32VLDISCOVERY UM0919 User Manual,
[3] Fastrax IT500 GPS Receiver TECHNICAL DESCRIPTION.

Autorami projektu i artykułu są studenci Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej:
Łukasz Zasański
Magda Malicka
Kacper Kibała

Do pobrania

O autorze