Analog Devices AD7400: przetwornik A/C ΣΔ z separacją galwaniczną iCoupler

Schemat elektryczny zestawu testowego (którego dokumentacja PCB jest dostępna do pobrania na końcu artykułu) pokazano na rysunku 3. Jest to podstawowa aplikacja przetwornika AD7400, w której zastosowano przetwornicę DC/DC (Cnv1) o napięciu wyjściowym 5 VDC. Prezentowane rozwiązanie jest pozbawione wyjściowego filtru cyfrowego, który można zaimplementować sprzętowo (w PLD/FPGA) lub programowo.

Rys. 3. Schemat elektryczny zestawu testowego z przetwornikiem AD7400

Rys. 3. Schemat elektryczny zestawu testowego z przetwornikiem AD7400

 

Rys. 4. Przebiegi na wyjściu MDAT przetwornika AD7400 w zależności od amplitudy sygnału wejściowego

Rys. 4. Przebiegi na wyjściu MDAT przetwornika AD7400 w zależności od amplitudy sygnału wejściowego

 

Na rysunku 4 pokazano ilustracje działania przetwornika na płytce testowej dla dwóch różnych amplitud sygnału wejściowego, co pozwala zaobserwować sposób działania przetwornika AD7400 – na rysunku zaznaczono zakresy przesterowania, widoczne są także paczki impulsów danych (każdy występuje co takt zegarowy sygnału MCLK o częstotliwości 10 MHz) odpowiadających aktualnym wartościom sygnału analogowego. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku braku napięcia na wejściu pomiarowym przetwornika na wyjściu MDAT pojawiają się na przemian – co każdy takt zegarowy MCLK – stany “0” i “1”, co jest charakterystyczne dla metody konwersji ??.
Przetworniki AD7400 dostępne są w dwóch wersjach: AD7400 i AD7400A, z których wersja z sufiksem A w nazwie jest zalecana do nowych aplikacji. Charakteryzuje się ona lepszymi parametrami (m.in. mniejszym dryftem napięcia offsetu, mniejszym poborem prądu, dostępna jest także wersja układu w miniaturowej obudowie z 8 wyprowadzeniami), w niedalekiej przyszłości zastąpi ona wersję AD7400.

Do pobrania

O autorze