LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
IoT

Raspberry Pi – różnice między wersjami

Model A i model B – czym się różnią

Pierwotnie Raspberry Pi miał być dostępny w dwóch wersjach:

  • model A – z jednym portem USB, bez ethernetu, 128 MB RAM
  • model B – dwa porty USB, ethernet z gniazdem RJ-45 (funkcję huba USB i kontrolera ethernetu pełni układ LAN9512), 256 MB RAM

Na rynku pojawił się wyłącznie model B.

Wersje Raspberry Pi

W poniższej tabeli znajduje się lista wszystkich na tę chwilę (07.11.2012) wersji Raspberry Pi.

Wersja Kod
1.0 2
1.0 + ECN0001 3
2.0 4, 5, 6
2.0 (512 MB) 13, 14, 15

Najważniejsze różnice między wersją 1.0 a 2.0 to:

  • zmieniono rozmieszczenie pinów na złączu GPIO (P1): w wersji 2.0 na złącze szpilkowe wyprowadzono interfejs I2C1 (w wersji 1.0 był to I2C0), w miejsce linii GPIO21 doprowadzono linię GPIO27, która pełni również rolę linii TMS interfejsu JTAG

  • zmieniono rozmieszczenie pinów na złączu S5: na pinach 13 i 14 w wersji 1.0 dostępny był interfejs I2C1, w wersji 2.0 jest I2C0
  • dodano drugie złącze GPIO (P5): rozmieszczenie wyprowadzeń widać na rysunku poniżej
  • dodano dwa otwory montażowe
  • dodano możliwość zasilania z przez gniazda USB-A: wersja 1.0 mogła być zasilana wyłącznie przez gniazdo micro-USB, wersje 1.0 + ECN0001 oraz 2.0 mogą być również zasilane przez gniazda USB-A (np. z huba USB)
  • dodano pole montażowe dla zworki P6 (reset): zwarcie zworki powoduje reset procesora
  • poprawiono opisy diod LED: opis „OK” zmieniono na „ACT”, opis „10M” zmieniono na „100”