J-Link Commander: jak zaprogramować pamięć mikrokontrolera bez licencji J-Flash

Programowanie pamięci z wykorzystaniem linii poleceń

W J-Link Commanderze do dyspozycji użytkownika jest kilkadziesiąt poleceń – ich pełną listę można wyświetlić po wydaniu polecenia:

Po uruchomieniu aplikacji należy wskazać typ układu docelowego. Dokonuje się tego poleceniem:

W zestawie ZL30ARM jest zamontowany mikrokontroler STM32F103CBT6 firmy STMicroelectronics. Polecenie przyjmie więc postać:

Lista układów obsługiwanych przez interfejs J-Link znajduje się na stronie http://www.segger.com/jlink_supported_devices.html. Do programowania pamięci służy polecenie:

Efektem działania tego polecenia jest zaprogramowanie zawartością pliku binarnego o nazwie:

pamięci układu docelowego począwszy od podanego adresu:

Przykład użycia:
 

Rys. 7: Widok okna programu J-Link Commander po zaprogramowaniu pamięci mikrokontrolera
Rys. 7. Widok okna programu J-Link Commander po zaprogramowaniu pamięci mikrokontrolera

Na rys. 7 pokazano efekt działania wspomnianych powyżej komend. Warto w tym miejscu również wspomnieć o możliwości weryfikacji poprawności programowania pamięci poleceniem:

Po zaprogramowaniu pamięci program można uruchomić poleceniem:

(od go).

 

Programowanie pamięci z wykorzystaniem pliku wsadowego

W przypadku częstego programowania pamięci mikrokontrolera (np. podczas małoseryjnej produkcji) opisane powyżej czynności można odrobinę zautomatyzować. Wystarczy przygotować krótki plik z komendami dla interfejsu J-Link o zawartości:

W pierwszym wierszu jest wskazany typ układu programowanego. W kolejnym wierszu jest uruchamiane programowanie pamięci. Komenda:

(od reset) powoduje wyzerowanie mikrokontrolera, następnie program jest uruchamiany komendą:

(od go). Po wydaniu komendy:

(od quit) program J-Link Commander zakończy pracę.

 

Autoryzowanym dystrybutorem firmy Segger w Polsce jest KAMAMI.pl.

Do pobrania

O autorze