xCORE XS1-L4-64 – wielordzeniowy mikrokontroler za rozsądną cenę

xCORE - wielordzeniowe mikrokontrolery za rozsądną cenę

Firma XMOS poinformowała o rozszerzeniu swojej rodziny wielordzeniowych mikrokontrolerów xCORE o nowy niskobudżetowy model xCORE XS1-L4-64. Producent chwali się, że jest to najtańszy wielordzeniowy układ na rynku.

Mikrokontroler XS1-L4-64 wyposażony został w cztery 32-bitowe rdzenie obliczeniowe. Każdy z nich może pracować z częstotliwością maksymalną 500 MHz, dzięki czemu całkowita moc obliczeniowa układu wynosi 400 MIPS.  Cena mikrokontrolera została ustalona na 2,95 USD (przy zakupie partii 100 sztuk), co jest ceną porównywalną z wiodącymi jednordzeniowymi układami o wydajności 40 – 50 MIPS.

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia konfiguracji sprzętowej mikrokontrolera. Peryferia zaimplementowane są w postaci bloków oprogramowania i mogą być dodawane do układu według potrzeb. Biblioteka xSOFTip zawiera gotowe implementacje najbardziej popularnych peryferiów (USB, I2C, SPI, PWM, Ethernet, CAN i LIN), a także różnych bloków DSP, sterownika wyświetlaczy i wielu innych modułów. Dzięki takiemu podejściu nie istnieją ograniczenia w liczbie peryferiów danego rodzaju, ani nie występują konflikty spowodowane używaniem tych samych wyprowadzeń przez kilka peryferiów. Biblioteka xSOFTip udostępnia kod źródłowy rozwiązań, co umożliwia łatwą ich modyfikację do własnych potrzeb oraz tworzenie nowych modułów.

Mikrokontroler XS1-L4-64 jest oferowany w 48-pinowej obudowie i jest kompatybilny pod względem zestawu wyprowadzeń z innymi układami xCORE: XS1-L6-64 i XS1-L8-64. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie go w istniejących już projektach wykorzystujących mikrokontrolery xCORE, co pozwoli na obniżenie kosztu budowy systemów.

Układy xCore wyróżniają się małymi opóźnieniami i krótkim czasem reakcji, do 100 razy krótszym niż w przypadku mikrokontrolerów innych producentów. Cecha ta jest wynikiem zastosowanej architektury pozwalającej na niezależne działanie każdego z rdzeni i równoległe wykonywanie zadań, jak również wykorzystanych autorskich technologii firmy XMOS: synchronizacji rdzeni (xTIME) i połączenia rdzeni (xCONNECT).

Mikrokontrolery z rodziny xCore mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach czasu rzeczywistego np. urządzeniach wymagających sterowania silnikiem. Inne potencjalne zastosowania to przemysłowe urządzenia komunikacyjne, systemy kondycjonowania sygnału i systemy z rozproszonym sterowaniem.

Próbki układów XS1-L4-64 są już dostępne. Masowa produkcja rozpocznie się w drugim kwartale 2013 r.

Więcej informacji na temat układów xCORE można znaleźć na stronie www firmy XMOS oraz w broszurze produktu.

O autorze