LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Spansion rozszerza rodznę mikrokontrolerów FM4 o układy dla systemów HMI

Firma Spansion rozszerzyła rodzinę mikrokontrolerów FM4 z rdzeniem Cortex-M4 o dwie serie układów przeznaczonych dla systemów HMI (Human Machine Interface): S6E2DH oraz S6E2CCxxF/MB9BF568F.

S6E2DH to grupa mikrokontrolerów, która doskonale nadaje się do realizowania graficznych interfejsów użytkownika. Specjalnie z myślą o takich zastosowaniach układy zostały wyposażone w kontroler GDC (Graphics Display Controller) oraz interfejs HyperBus. GDC pozwala na renderowanie grafiki 2D i obsługuje standardy WVGA oraz SVGA. Z kolei HyperBus to autorskie rozwiązanie firmy Spansion, które pozwala na szybką komunikację z pamięciami zewnętrznymi. Mikrokontrolery S6E2DH cechują się ponadto wysoką wydajnością obliczeniową (rdzeń Cortex-M4 może pracować z częstotliwością do 160 MHz) oraz dysponują licznymi interfejsami komunikacyjnymi (USB 2.0, CAN, I2S, UART, SPI, I2C, LIN, interfejs karty pamięci). 

Dla osób chcących w łatwy sposób rozpocząć pracę z mikrokontrolerami S6E2DH firma Spansion przygotowała zestaw uruchomieniowy FM4 Graphics MCU Starter Kit.

Mikrokontrolery S6E2DH będą dostępne w obudowach typu LQFP, TEQFP i FBGA. Cena rozpoczyna się od 5.05USD za sztukę dla zamówień 10 tysięcy układów.

Druga z nowych serii mikrokontrolerów, a więc S6E2CCxxF/MB9BF568F, jest przeznaczona dla systemów sterowanych za pomocą głosu. Producent przygotował dla tych układów dedykowane oprogramowanie, które pozwala na rozpoznawanie ponad 100 komend definiowanych poprzez wpis do pliku tekstowego i przechowywanych w pamięci Flash.

Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy układów, dla serii S6E2CCxxF/MB9BF568F producent również przygotował zestaw uruchomieniowy. Nazywa się on FM4 Voice Command Starter Kit

Mikrokontrolery S6E2CCxxF/MB9BF568F będą dostępne w obudowach typu LQFP i FBGA. Cena rozpoczyna się od 6.95USD za sztukę dla zamówień 10 tysięcy układów.