LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Nowe rozwiązanie dla bezpieczeństwa systemów wbudowanych

Firma Segger wprowadziła do oferty nowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo systemów wbudowanych. embOS-MPU to nowy wariant popularnego autorskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS), który zapewnia wysoką wydajność, zerowe opóźnienie podczas obsługi przerwań i minimalne obciążenie pamięci. embOS-MPU wykorzystuje możliwości jednostki ochrony pamięci (MPU) lub jednostki zarządzania pamięcią (MMU) dostępne w mikrokontrolerze, aby chronić system przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi przez niepoprawnie działające wątki. W embOS-MPU błąd jednego z wątków nie będzie miał wpływu na pracę reszty systemu.

embOS-MPU pozwala na stworzenie dowolnej liczby zadań uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. Zadania nieuprzywilejowane mają zestaw ograniczonych uprawnień (takich jak zapis pamięci, dostęp do skrzynki wiadomości (mailbox) i innych). Gdy nieuprzywilejowane zadanie spróbuje naruszyć zadane ograniczenia lub spowoduje błąd systemu (np. przepełnienie stosu), zadanie takie jest natychmiast kończone. Ponadto embOS-MPU pozwala programiście zdefiniować funkcję wywoływaną w momencie zakończenia nieuprzywilejowanego zadania. Taka procedura zdefiniowana w aplikacji może podjąć odpowiednią akcję w przypadku wystąpienia wyjątku. Może na przykład zapisać informację o problemie do loga i naprawić nieoczekiwany problem, przywracając pełną funkcjonalność. Jest to sposób zapewnienia odporności systemu na awarie lub całkowitego wyłączenia systemu w bezpieczny sposób.

Więcej informacji o kontroli priorytetów zadań w systemie operacyjnym Segger embOS-MPU znajduje się pod adresem https://www.segger.com/embos-mpu.html.

Autor: Segger