Segger dołączył do światowej organizacji użytkowników sieci PROFIBUS

Firma Segger dołączyła do organizacji PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO), światowej społeczności promującej, wspierającej oraz wykorzystującej technologię PROFIBUS oraz PROFINET. Segger oferuje stos IP emNet, który umożliwia implementację aplikacji PROFINET opartych o Ethernet, takich jak np. Ethernet-APL.

Organizacja PNO ma na celu rozwijanie sieci PROFINET jako rozwiązania komunikacyjnego dla automatyki przemysłowej opartego o Ethernet. Aby upewnić się, że sieć Ethernet również spełnia wymagania środowiska przemysłowego, zaprojektowano specjalną warstwę fizyczną Ethernet-APL, umożliwiającą przesyłanie danych oraz mocy poprzez ten sam dwużyłowy przewód.

Krótko po zdefiniowaniu standardu Ethernet-APL, Segger wprowadził do oferty rozwiązanie spełniające te wymagania. Rozwiązanie to składa się z pakietu emNet, energooszczędnego mikrokontrolera, a także układu scalonego warstwy fizycznej MAC/PHY Ethernet-APL. Rozwiązanie to ma zostać zaimplementowane w produktach firmy SIEMENS.

Więcej informacji o zastosowaniach rozwiązania PROFINET znajdziesz w case study na stronie https://casestudies.segger.com/segger-emnet-supports-siemens-smart-ethernet-apl-field-devices-for-the-process-industry/

O autorze