Kompilator i linker Segger dostępny dla zewnętrznych środowisk programistycznych

Segger ogłosił, że firmowy kompilator i linker jest dostępny do licencjonowanego wykorzystania w zewnętrznych środowiskach IDE oraz zestawach narzędzi do kompilacji. Do tej pory te narzędzia były częścią środowiska Segger Embedded Studio. W połączeniu z opcją optymalizacji czasu linkowania (LTO) są w stanie znacząco zredukować rozmiar oraz zwiększyć szybkość kodu.

Segger Compiler to kompilator C/C++ oparty o optymalizację znaną z kompilatora Clang. Jest to nowoczesny i elastyczny fornt-end obsługujący najnowsze funkcje języka C oraz C++. Został zoptymalizowany w celu generacji szybkiego i lekkiego kodu. Dzięki kompatybilności z GCC oraz Clang można go użyć z istniejącymi już projektami.

Segger Linker upraszcza proces linkowania, optymalizuje rozmiar aplikacji i rozwiązuje popularne problemy pojawiające się podczas projektowania urządzeń wbudowanych. Został zaprojektowany w celu osiągnięcia dużej elastyczności i prostoty użycia. Eksperci napisali go od podstaw, co pozwala spełnić potrzeby projektantów.

O autorze