MAXADCLite+ firmy Maxim: sposób na miniaturowe przetworniki A/C firmy Maxim

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów wkroczenia techniki cyfrowej w obszar naszego codziennego życia jest fotografia cyfrowa. Można powiedzieć, że w przeciągu zaledwie kilku lat niemal wszyscy użytkownicy klasycznych aparatów fotograficznych wymienili je na modele cyfrowe. Podobne trendy obowiązują również w innych dziedzinach, ale o ich powodzeniu decydują małe, mniejsze, coraz mniejsze przetworniki analogowo-cyfrowe.

„Projektuj z Freescale”: seminarium techniczne w Warszawie

7 czerwca firma Freescale przeprowadzi w Warszawie pierwsze od wielu lat seminarium połączone z warsztatami dla konstruktorów zainteresowanych oferowanymi przez tę firmę między innymi mikrokontrolerami z rodziny Kinetis (rdzeń Cortex-M4) oraz mikroprocesorami i.MX28 (z rdzeniem ARM926EJ-S).

Pamięci UNI/O firmy Microchip w ofercie TME

Już przy konstruowaniu pierwszych systemów mikroprocesorowych pojawił się problem długotrwałego przechowywania danych. Układy RAM świetnie sprawdzające się w roli pamięci operacyjnej z oczywistych powodów nie nadawały się do trwałego magazynowania danych – ich zawartość była tracona bezpowrotnie wraz z zanikiem napięcia zasilającego. Nadzieją były pamięci EEPROM i Flash. Prace nad nimi prowadzą od lat najwięksi dostawcy elementów półprzewodnikowych, m.in. Microchip.

PCF8883: jednokanałowy, bezstykowy „przycisk” z oferty NXP

Wielu producentów oferuje własne podzespoły pozwalające budować urządzenia wyposażone w klawiatury bezstykowe. Na początku roku 2010 w ofercie NXP pojawił się interesujący układ pozwalający wbudować w dowolne urządzenie jednokanałowy włącznik bezstykowy, charakteryzujący się m.in. wbudowaną „inteligencją” gwarantującą łatwe dostosowanie sposobu pracy układu do zastosowanej elektrody czujnikowej.

Konwersja plików elf2hex i elf2bin

W praktyce zdarza się dość często, że do posiadanego mikrokontrolera mamy plik wynikowy w formacie ELF. Mimo że plik w tym formacie może zawierać wiele cennych informacji, potrzebnych m.in. do debugowania programu, to większość programatorów nie obsługuje takich plików.

Migracje pomiędzy miniaturowymi mikrokontrolerami z rodziny HCS08, część 1

Współczesne projekty wymagają dużej elastyczności, dając w zamian lepszą funkcjonalność i wydajność, redukcję zapotrzebowania na energię oraz dużo większą złożoność. Nierzadko tuż po ukończeniu jednej wersji produktu pojawiają się pomysły na ulepszenia, które trzeba będzie zaimplementować w następnej. W wielu przypadkach wybrany początkowo mikrokontroler nie daje sobie rady z wymaganiami, które stawiają nowe pomysły i trzeba wybierać miedzy pożądaną funkcjonalnością a kosztami wymiany sprzętu.