Uniwersalny filtr górnoprzepustowy (FGP)

Uniwersalny moduł filtrujący sygnały o częstotliwościach leżących poniżej pewnej granicy może znaleźć szereg zastosowań w sprzęcie audio. Przykładem zastosowania może być odseparowanie od wejścia wzmacniacza mocy sygnału zawierającego przydźwięk sieci energetycznej (50 lub 100 Hz)…

Zestaw testowy audio

Każdy elektronik próbował przynajmniej raz w życiu samodzielnie wykonać i uruchomić jakiś wzmacniacz audio. Najczęściej samo wykonanie takiego urządzenia nie stanowi dużej trudności, prawdziwe kłopoty zaczynają się w chwili rozpoczęcia procedury uruchomienia i testowania.