Analog Devices iCoupler – niesamowita technologia izolowania sygnałów cyfrowych

Bardzo ważnym aspektem pomiarów wykonywanych przyrządami elektronicznymi jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Zagrożenia są związane przede wszystkim z napięciami uznawanymi za niebezpieczne, z którymi człowiek mógłby mieć kontakt, choćby tylko hipotetycznie. Pewne grupy urządzeń nie mogłyby istnieć, gdyby nie stosowano w nich odpowiedniej izolacji dla sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Wykorzystywanie trybów pracy o obniżonym poborze energii w mikrokontrolerach NXP LPC1700

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie różnych trybów pracy o obniżonym poborze energii dostępnych w mikrokontrolerach serii LPC1700, sposobu wchodzenia w te tryby oraz użytecznych wskazówek pozwalających na bardziej energooszczędną pracę układów. W tekście został przedstawiony również przykładowy program demonstrujący fwchodzenie w tryby pracy o  obniżonym poborze energii oraz metody pomiaru jej zużycia w zestawie ewaluacyjnym Keil MCB1700.

Zestaw ewaluacyjny do sterowania oświetleniem LED ze źródła napięcia AC

Firma Texas Instruments opracowała płytkę ewaluacyjną TMDSIACLEDCOMKIT, która jest kompletną platformą sprzętową do realizacji prototypowych projektów sterowania oświetleniem LED. Za pomocą płytki sterować można niezależnie sześcioma paskami diod LED zasilanymi z napięcia zmiennego, o łącznej mocy do 250 W.

Sitara AM335x – pierwszy mikroprocesor ze zintegrowanymi stosami przemysłowych protokołów komunikacyjnych

Firma Texas Instruments zaprezentowała mikroprocesory AM335x, które należą do rodziny układów Sitara. Nowa grupa produktów wyróżnia się bogatym zestawem zasobów komunikacyjnych oraz zintegrowanymi w strukturze układów stosami protokołów przemysłowych.