Nowe pamięci nvSRAM w ofercie Cypress Semiconductor

Firma Cypress Semiconductor wprowadziła do swojej oferty nowe pamięci nieulotne SRAM (nvSRAM ang. non-volatile Static Random Access Memory) z interfejsem szeregowym. Układy są produkowane w technologii SONOS (ang. Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon), dzięki czemu są szybkie i niezawodne.