ADuCino360: płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ADuCM360 (Cortex-M3 z Analog Devices)

Rdzeń Cortex-M3 znalazł zastosowanie w nowych mikrokontrolerach firmy Analog Devices: ADuCM36x. W artykule przedstawiamy opracowany w naszym laboratorium prosty, zgodny z formatem mechanicznym Arduino, zestaw wyposażony w mikrokontroler ADuCM360, a także opis niezbędnych narzędzi programistycznych, sposoby programowania pamięci Flash i przykładowy projekt wzorcowy.

Zdalna stacja pogodowa na STM32

Portal STM32.eu opublikował kolejny projekt, który został nagrodzony w konkursie “STM32expert 2012“, ogłoszony wspólnie przez krajowe biuro STMicroelectronics oraz KAMAMI.pl. Opublikowany projekt przedstawia budowę zdalnej stacji pogodowej, która umożliwia pomiar temperatury i ciśnienia z prezentacją wyników […]

STM32L: energooszczędne mikrokontrolery z Cortex-M3

Pierwsze typy mikrokontrolerów STM32L trafiły do sprzedaży w kwietniu 2010 roku. Początkowo oferowane były dwie podrodziny: STM32L151 oraz STM32L152, nieco później do produkcji trafiły układy STM32L162. W ostatnich tygodniach 2012 roku do produkcji trafiły kolejne modele mikrokontrolerów STM32L, producent zweryfikował także ich niektóre parametry elektryczne!