Kamera termowizyjna Hti HT-19

Kamery termowizyjne służą do obrazowania promieniowania podczerwonego wysyłanego przez otoczenie. Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każde ciało, jeśli tylko jego temperatura jest wyższa niż zero bezwzględne. W związku z tym urządzenie tego typu umożliwia pomiar […]