STM32F107 i kolorowy LCD-TFT z rezystancyjnym touch-panelem

 

Rys. 2. Schemat aplikacyjny ilustrujący sposób obsługi touch-panela rezystancyjnego za pomocą standardowego przetwornika A/C

Rys. 2. Schemat aplikacyjny ilustrujący sposób obsługi touch-panela rezystancyjnego za pomocą standardowego przetwornika A/C

 

 

Obsługa 4-przewodowych touch-paneli nie jest skomplikowana, polega bowiem na pomiarze napięć na przemiennie zasilanych rezystorach w osiach X i Y, do czego w zupełności wystarczy układ pokazany na rysunku 2. Napięcia można mierzyć za pomocą przetwornika wbudowanego w mikrokontroler obsługujący touch-panel lub zastosować wyspecjalizowany, wielokanałowy przetwornik A/C o rozdzielczości do 14 bitów, który zajmie się nie tylko odpowiednim sterowaniem rezystorów i odczytem wyników pomiarów, ale może także wykrywać puknięcia piórka w ekran, obliczać współrzędne naciśniętego punktu, kompensować wpływ zmian temperatury otoczenia na wyniki odczytów, wspomagać procedury kalibrowania touch-panela z matrycę LCD, a także sterować elektromagnetycznym lub piezoelektrycznym wibratorem, który realizuje funkcję mechanicznego sprzężenia zwrotnego dla użytkownika (tzw. haptic driver).

 

Typowe konfiguracje touch-paneli

 

 

 

 

Schemat elektryczny testowego modułu wyświetlacza z touch-panelem pokazano na rysunku 3, na fotografii 4 pokazano wygląd wyświetlacza PT0282432T z fabrycznie naklejonym 4-przewodowym touch-panelem.

 

Rys. 3. Schemat elektryczny modułu wyświetlacza

Rys. 3. Schemat elektryczny modułu wyświetlacza

 

 

Przed rozpoczęciem testów wyświetlacz należy połączyć płytką zestawu STM32Butterfly2 w sposób pokazany w tabeli 2.

 

Tab. 2. Sposób podłączenia elementów peryferyjnych do zestawu STM32Butterfly2

STM32Butterfly Moduł wyświetlacza
Lp Port mikrokontrolera Złącze płytki motyla Złącze modułu wyświetlacza Funkcja
Linie wyświetlacza
1 PD0 Con1-PD0 Con1-D0 Magistrala wyświetlacza D0
2 PD1 Con1-PD1 Con1-D1 Magistrala wyświetlacza D1
3 PD2 Con1-PD2 Con1-D2 Magistrala wyświetlacza D2
4 PD3 Con1-PD3 Con1-D3 Magistrala wyświetlacza D3
5 PD4 Con1-PD4 Con1-D4 Magistrala wyświetlacza D4
6 PD5 Con1-PD5 Con1-D5 Magistrala wyświetlacza D5
7 PD6 Con1-PD6 Con1-D6 Magistrala wyświetlacza D6
8 PD7 Con1-PD7 Con1-D7 Magistrala wyświetlacza D7
9 PE2 Con2-PE2 Con3-nRES Linia sterująca RESET
10 PE3 Con2-PE3 Con3-nRD Linia sterująca RD
11 PE4 Con2-PE4 Con3-nRW Linia sterująca WR
12 PE5 Con2-PE5 Con3-RS Linia sterująca RS
13 PE6 Con2-PE6 Con3-nCS Linia sterująca CS
Linie AR1020
14 PE0 Con2-PE0 Con4-SDI Linia I2C SDA
15 PE1 Con3-PE1 Con4-CLK Linia I2C SCL
Zasilanie
16   Con1 +3,3 Con3 + VCC
17   Con2 GND Con3 GND GND

Do pobrania

O autorze