Komunikacja sieciowa z wykorzystaniem mikrokontrolerów Freescale Kinetis

Przykładowy kod źródłowy implementujący wszystkie wymienione wyżej punkty przedstawiono w listingu:

 

O autorze