Bezpłatny zestaw narzędzi obliczeniowych ułatwiających projektowanie obwodów z układami analogowymi

Obliczenia mogą być przedstawione w postaci graficznej (rysunek 11).

Rys. 11.

Rys. 11.

W obliczeniach wykorzystywane są wzory:

Bandgap Reference Calculator

Kolejnym z programów zestawu narzędzi Steve’s Analog Design Calculators jest program Bandgap Reference Calculator. Jest on wykorzystywany do analizy układu odniesienia Brokaw (rysunek 12).

Rys. 12.

Rys. 12.

Program oblicza wszystkie parametry obwodu w funkcji temperatury złączą: napięcie wyjściowe (Vbg), temperaturę złącza (Tj), stosunek wartości rezystancji (R1/R2), współczynnik N tranzystorów, napięcie baza-emiter dla temperatury 25 °C (VBER), parametr ?, temperaturę T0, korekcję krzywizny (CC), najniższą temperaturę pracy (TL), najwyższą temperaturę pracy (TH), najniższe Vbg w zakresie temperatury pracy (Vmin), najwyższe Vbg w zakresie temperatury pracy (Vmax), zmianę Vbg po wpływem temperatury (DV), współczynnik temperaturowy (TCO) (rysunek 13).

Rys. 13.

Rys. 13.

Wyniki można zilustrować za pomocą wykresów (rysunek 14)

Rys. 14.

Rys. 14.

Thermal Noise Calculator

Program Thermal Noise Calculator jest narzędziem pomocnym w obliczaniu szumu termicznego rezystorów i innych elementów będących źródłem tego rodzaju zakłóceń (rysunek 15).

Rys. 15.

Rys. 15.

Program służy do obliczania napięcia szumów (Vn) w jednostce ?Vpp lub ?Vrms, gęstości widmowej szumu białego (ND), rezystancję Johnsona (R), temperaturę (T), częstotliwość górną (Fh), częstotliwość dolną (Fl) oraz częstotliwość progową (Fc) (rysunek 16).

Rys. 16.

Rys. 16.

O autorze