ZL31ARM: sterowanie kulki i obroty bryły w 3D za pomocą czujnika MEMS LIS35

Ostatnia rzecz jakiej jeszcze brakuje to efekt odbijania się kulki od ścianki i dodatkowo utrata przy tym pędu/energii (a zatem i prędkości). Oto przykładowy fragment realizacji powyższego dla jednej osi:

Cała funkcja wygląda następująco:

Zmiana koloru kulki przy kliknięciu

Moduł akcelerometru posiada również funkcję wykrywania kliknięć lub krótkich uderzeń co można wykorzystać np. do zmiany koloru kulki z poprzedniego przykładu. Aby z niej skorzystać należy odpowiednio skonfigurować układ LIS35 przez zapisanie 5 rejestrów zaraz po jego inicjalizacji. Na początku należy określić w jakiej osi ma być wykrywane kliknięcie i czy ma ono być pojedyncze lub podwójne; w danym przypadku do tego wykorzystano oś Z:

Dalej należy wskazać powyżej jakiej wartości (wielokrotność 0.5g) ma nastąpić identyfikacja kliknięcia, tzn. należy określić próg:

Do pobrania

O autorze