Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 3

Uruchomienie DAvE 3 i instalacja DAvE Apps

Po uruchomieniu pakietu DAvE 3 wyświetlone zostanie okno, w którym wskazać należy ścieżkę do przestrzeni roboczej ( workspace ), w której przechowywane będą projekty (rysunek 6).

 

Rys. 6. Okno ze ścieżką do przestrzeni roboczej

Rys. 6. Okno ze ścieżką do przestrzeni roboczej

 

 

Czynnością, którą koniecznie należy wykonać po pierwszym uruchomieniu pakietu DAvE 3 jest zainstalowanie komponentów oprogramowania DAvE Apps i plików opisujących na potrzeby DAvE 3 mikrokontrolery XMC4000. Aby to uczynić, należy wybrać z menu opcję Help , a następnie Install DAvE Apps/Example Library (rysunek 7).

 

Rys. 7. Opcja w menu pozwalająca pobrać i zainstalować DAvE Apps

Rys. 7. Opcja w menu pozwalająca pobrać i zainstalować DAvE Apps

 

 

Wskutek wykonanego działania otworzone zostanie okno Library Manager Wizard . W polu Work with wybrać należy DAvE Apps Library Manager . Pakiet DAvE 3 połączy się z serwerem firmy Infineon i wyświetli listę dostępnych do pobrania i zainstalowania bibliotek komponentów DAvE Apps oraz plików mikrokontrolerów XMC4000. Należy zaznaczyć je oraz kliknąć Next (rysunek 8).

 

Rys. 8. Lista dostępnych do pobrania i zainstalowania bibliotek DAvE Apps oraz plików mikrokontrolerów XMC4000

Rys. 8. Lista dostępnych do pobrania i zainstalowania bibliotek DAvE Apps oraz plików mikrokontrolerów XMC4000

 

 

W celu pobrania i zainstalowania wybranych bibliotek i plików należy zaakceptować warunki licencyjne i nacisnąć Finish (rysunek 9).

 

Rys. 9. Okno z warunkami licencyjnymi DAvE Apps

Rys. 9. Okno z warunkami licencyjnymi DAvE Apps

 

 

O autorze

Szymon Panecki

SZYMON PANECKI urodził się 17 lutego 1985 roku w Milanówku. Tytuł inżyniera Elektroniki i Telekomunikacji, a następnie magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał kolejno w roku 2008 i 2010. Ponadto tytuł inżyniera Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał w roku 2011.

Szymon Panecki jest doświadczonym elektronikiem-konstruktorem, który w trakcie swojej zawodowej kariery koncentruje się na definiowaniu i projektowaniu (zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej) systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM od różnych producentów, w tym przede wszystkim Infineon Technologies (rodzina XMC1000 i XMC4000), STMicroelectronics (STM32 i STR7), Freescale Semiconductor (Kinetis L) oraz Silicon Labs (EFM32 i Precision32). Obszarem jego szczególnego zainteresowania są systemy wykorzystujące czujniki środowiskowe (wilgotności, ciśnienia, temperatury) oraz przemysłowe i motoryzacyjne interfejsy komunikacyjne, głównie CAN.

Szymon Panecki od wielu lat współpracuje z czasopismem “Elektronika Praktyczna” oraz portalem Mikrokontroler.pl, na łamach których publikuje liczne artykuły dotyczące swoich projektów, jak również nowości produktowych firm z branży półprzewodnikowej.