Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 3

Uruchomienie DAvE 3 i instalacja DAvE Apps

Po uruchomieniu pakietu DAvE 3 wyświetlone zostanie okno, w którym wskazać należy ścieżkę do przestrzeni roboczej ( workspace ), w której przechowywane będą projekty (rysunek 6).

 

Rys. 6. Okno ze ścieżką do przestrzeni roboczej

Rys. 6. Okno ze ścieżką do przestrzeni roboczej

 

 

Czynnością, którą koniecznie należy wykonać po pierwszym uruchomieniu pakietu DAvE 3 jest zainstalowanie komponentów oprogramowania DAvE Apps i plików opisujących na potrzeby DAvE 3 mikrokontrolery XMC4000. Aby to uczynić, należy wybrać z menu opcję Help , a następnie Install DAvE Apps/Example Library (rysunek 7).

 

Rys. 7. Opcja w menu pozwalająca pobrać i zainstalować DAvE Apps

Rys. 7. Opcja w menu pozwalająca pobrać i zainstalować DAvE Apps

 

 

Wskutek wykonanego działania otworzone zostanie okno Library Manager Wizard . W polu Work with wybrać należy DAvE Apps Library Manager . Pakiet DAvE 3 połączy się z serwerem firmy Infineon i wyświetli listę dostępnych do pobrania i zainstalowania bibliotek komponentów DAvE Apps oraz plików mikrokontrolerów XMC4000. Należy zaznaczyć je oraz kliknąć Next (rysunek 8).

 

Rys. 8. Lista dostępnych do pobrania i zainstalowania bibliotek DAvE Apps oraz plików mikrokontrolerów XMC4000

Rys. 8. Lista dostępnych do pobrania i zainstalowania bibliotek DAvE Apps oraz plików mikrokontrolerów XMC4000

 

 

W celu pobrania i zainstalowania wybranych bibliotek i plików należy zaakceptować warunki licencyjne i nacisnąć Finish (rysunek 9).

 

Rys. 9. Okno z warunkami licencyjnymi DAvE Apps

Rys. 9. Okno z warunkami licencyjnymi DAvE Apps

 

 

O autorze