Interfejs DCMI w STM32: jak dołączyć kamerę CCD do mikrokontrolerów STM32F2 i STM32F4

Główna pętla programu

W funkcji main(), po skonfigurowaniu wszystkich peryferii oraz wyświetlacza i kamery, wykonywana jest pętla while(), w której okresowo sprawdzane jest czy został dotknięty panel dotykowy i jeżeli tak to następuje przełączenie aktualnego ekran (wyświetlanej zawartości). Dostępnych jest 3 ekrany: informacyjny (wszelkie wiadomości tekstowe), podglądu obrazu z kamery oraz wykonanie zdjęcia (które może być zapisane na kartę SD – wymaganym jest dodanie odpowiedniego kodu obsługi).

 

Aplikacja PC

Podczas realizacji projektu była tworzona prosta aplikacja (rysunek 10) w środowisku QtCreator, umożliwiająca łatwą i szybką konfigurację parametrów kamery. Pozwoliła ona na łatwiejsze zrozumienie zależności działania kamery od wartości zapisywanych do rejestrów i zmiennych sterowników funkcji.

Rys. 10. Prosta aplikacja konfigurująca kamerę

Rys. 10. Prosta aplikacja konfigurująca kamerę

 

System operacyjny może nie rozpoznać właściwie podłączonego układu do portu USB komputera i wtedy należy ze strony pobrać plik o nazwie libusb-win32-bin-1.2.6.0 i z katalogu bin uruchomić program inf-wizard pozwalający dodać potrzebny sterownik (na liście powinien być element o nazwie STMicroelectronics Virtual COM Port).

Jan Szemiet

Do pobrania

O autorze