Płytka ewaluacyjna z modułem czujnikowym INEMO-M1

Firma STMicroelectronics rozszerzyła swoją ofertę płytek ewaluacyjnych o produkt nazwany INEMO-M1 Discovery. Jest to płytka z modułem czujnikowym INEMO-M1.

INEMO-M1 to rozwiązanie typu SoB (System-on-Board). Jest to miniaturowy moduł, o wymiarach 13x13x2 mm, który składa się z mikrokontrolera STM32 z rdzeniem Cortex-M3 (STM32F103REY6), stabilizatora napięcia oraz układów czujnikowych: żyroskopu (L3GD20) i czujnika przyspieszenia zintegrowanego z czujnikiem pola magnetycznego (LSM303DLHC).

INEMO-M1 Discovery to narzędzie pozwalające w łatwy sposób rozpocząć pracę z modułem INEMO-M1. Jego wyposażenie obejmuje moduł  INEMO-M1 oraz połączone z nim: przyciski, gniazdo do programowania/debugowania mikrokontrolera, złącze rozszerzeniowe w postaci listew kołkowych, diody LED, gniazdo USB oraz czujnik ciśnienia (LPS331AP).

Dla płytki przygotowane zostało oprogramowanie: firmwawe oraz komputerowa aplikacja graficzna.

Kompletny zestaw składa się z jednej płytki INEMO-M1 Discovery oraz dodatkowo jednego modułu INEMO-M1. Taki skonfigurowany zestaw dostępny jest w cenie 116.37 USD.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

O autorze