CST ogłasza przejęcie IdemWorks

Firma Computer Simulation Technology (CST) ogłosiła przejęcie IdemWorks, znanego w branży dostawcy narzędzi i usług z zakresu modelowania. W wyniku przejęcia istnieje szansa na pogłębienie synergii między narzędziem do generacji makromodeli IdEM a symulatorem zjawisk […]

CST STUDIO SUITE®2016 – Student Edition

Firma CST – Computer Simulation Technology, opublikowała najnowsze wydanie “CST STUDIO SUITE® – Student Edition”. Jest to specjalna bezpłatna wersji flagowego pakietu CST do symulacji elektromagnetycznych 3D-EM, przeznaczona zwłaszcza dla studentów. W wersji 2016 dodano […]