Pamięci UNI/O firmy Microchip w ofercie TME

Już przy konstruowaniu pierwszych systemów mikroprocesorowych pojawił się problem długotrwałego przechowywania danych. Układy RAM świetnie sprawdzające się w roli pamięci operacyjnej z oczywistych powodów nie nadawały się do trwałego magazynowania danych – ich zawartość była tracona bezpowrotnie wraz z zanikiem napięcia zasilającego. Nadzieją były pamięci EEPROM i Flash. Prace nad nimi prowadzą od lat najwięksi dostawcy elementów półprzewodnikowych, m.in. Microchip.