SPARQ – wieloportowe analizatory obwodów od firmy LeCroy

Modele z rodziny SPARQ stanowią odpowiednie narzędzie do pomiarów integralności sygnału i charakteryzacji przesłuchu w wieloliniowych  połączeniach różnicowych, a także pozwalają na pomiary współczynników rozpraszania za cenę wielokrotnie niższą, niż wektorowe analizatory obwodów.