STM32Butterfly2: sterowanie LED RGB za pomocą wyspecjalizowanego sterownika PCA9633

W dużej liczbie realizowanych projektów niezbędne jest zapewnienie komunikacji z elementami zewnętrznymi, w tym celu stosowane są różne standardy. Poniższy projekt przedstawia użycie jednego ze stosowanych standardów w komunikacji – magistrali I2C. Do tego celu wykorzystano moduł KAmodRGB, którego sercem jest czterokanałowy sterownik diod LED firmy NXP – PCA9633.

STM32Butterfly2: obsługa wyświetlacza z Nokii 3310

Nieodłącznym elementem większości typowych projektów jest prezentacja danych użytkownikowi. Stosować do tego celu można diody LED, wyświetlacze segmentowe i różnego rodzaju wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Poniższy projekt przedstawia obsługę wyświetlacza ciekłokrystalicznego bazującego na sterowniku PCD8544 (lub zgodnego), montowanego w telefonach Nokia 3310. Ze względu na łatwość obsługi zyskał on dużą popularność wśród elektroników w realizowanych przez nich projektach.

STM32Butterfly2: obsługa joysticka

W realizowanych projektach nieodłącznym elementem jest interfejs komunikacji z użytkownikiem. Niniejszy projekt przedstawia aplikację, której działanie polega na zapalaniu na stałe diod LED modułu KAmodLED8 przypisanych do odpowiednich kierunków (góra, dół, lewo i prawo) joysticka na płytce STM32Butterfly2.

STM32Butterfly2: obsługa klawiatury matrycowej i graficznego LCD

Większość typowych projektów mikrokontrolerowych wymaga współpracy systemu z użytkownikiem. Zwykle do tego celu stosowane są mechaniczne przyciski podłączane do poszczególnych linii, w wyniku czego każdy jeden przycisk zajmuje jedną linię. Niestety takie rozwiązanie posiada jedną znaczącą wadę – w przypadku konieczności zastosowania większej liczby przycisków powoduje zajmowanie cennych linii GPIO.