LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

(3) Mikrokontrolery MSP430: środowisko programistyczne (czyli jak zacząć z MSP430)

Następnie jesteśmy informowani, że na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym została wysłana wiadomość z informacjami w jaki sposób należy potwierdzić rejestrację licencji (rysunek 18).

 

Rys. 18. Prośba o potwierdzenie rejestracji

Rys. 18. Prośba o potwierdzenie rejestracji

 

 

Otwieramy otrzymaną wiadomość. W treści wiadomości odnajdujemy i  uruchamiamy  hyperlink potwierdzający rejestrację licencji (rysunek 19).

 

Rys. 19. Potwierdzenie rejestracji licencji

Rys. 19. Potwierdzenie rejestracji licencji

 

 

Rejestracja licencji zostaje ukończona. Otrzymujemy unikalny numer licencji (rysunek 20).

 

Rys. 20. Zakończenie rejestracji licencji

Rys. 20. Zakończenie rejestracji licencji

 

 

Otrzymany numer licencji wprowadzamy do instalatora w celu aktywowania licencji (rysunek 21).

 

Rys. 21. Uruchomienie aktywatora licencji

Rys. 21. Uruchomienie aktywatora licencji

 

 

W kolejnym kroku  jesteśmy informowani o  szczegółach licencji. Oprogramowania instalatora informuje nas, że zamierzamy aktywować licencję na oprogramowania IAR EW w wersji 5.51 z ograniczeniem kodu, oraz że licencja ta uprawni nas do bezterminowego używania kompilatora języków C/C++, linkera oraz debuggera dla MSP430. Zatwierdzamy parametry licencji (rysunek 22).

 

Rys. 22. Potwierdzenie szczegółów licencji

Rys. 22. Potwierdzenie szczegółów licencji

 

 

Rozpoczyna się proces aktywacji licencji, który może potrwać ponad minutę (rysunek 23).

 

Rys. 23. Aktywacja licencji

Rys. 23. Aktywacja licencji