LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

(3) Mikrokontrolery MSP430: środowisko programistyczne (czyli jak zacząć z MSP430)

Włączamy sterownik interfejsu programującego-debugującego FET Debugger (Debugger>Setup>Driver>FET Debugger) – rysunek 35 – w który wyposażono zestaw LaunchPad.

 

Rys. 35. Konfiguracja projektu: włączenie sterownika FET Debuggera

Rys. 35. Konfiguracja projektu: włączenie sterownika FET Debuggera

 

 

W opcjach FET Debuggera upewniamy się czy do połączenia z procesorem ustawiony został protokół transmisji Texas Instruments USB-IF (rysunek 36).

 

Rys. 36. Konfiguracja projektu: ustawienia opcji programatora-debuggera FET

Rys. 36. Konfiguracja projektu: ustawienia opcji programatora-debuggera FET

 

 

Na zakończenie konfigurujemy ustawienia operacji zapisu programu do pamięci procesora. Włączamy kasowanie pamięci mikrokontrolera przez rozpoczęciem zapisu programu oraz włączamy sprawdzanie poprawności wgranego oprogramowania (rysunek 37).

 

Rys. 37. Konfiguracja projektu: zapis programu do pamięci mikrokontrolera

Rys. 37. Konfiguracja projektu: zapis programu do pamięci mikrokontrolera

 

 

Zamykamy okno menedżera opcji projektu, co kończy tworzenie i konfigurację projektu w języku C dla mikrokontrolera MSP430FR5739. Projekt posłuży nam jako szablon bazowy dla przykładów prezentowanych podczas kursu. W pamięci SRAM mikrokontrolera umieszczony został stos, sterta oraz zmienne typu __no_init. Kod programu oraz pozostałe zmienne programu trafiły do pamięci FRAM (plik linkera lnk430FR5739.xcl). W projekcie aktywowaliśmy debugger oraz skonfigurowaliśmy parametry pracy programatora. Pliki źródłowe projektu można pobrać poniżej.