Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32 (3) – Pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103

Przedstawiamy trzeci artykuł Mateusza Pluty z serii „Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32” Tym razem Mateusz przedstawia pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103

Obsługa kontrolera eDMA w mikrokontrolerach KINETIS

Wbudowany w mikrokontrolery Kinetis kontroler DMA zapewnia bezobsługowe przenoszenie danych z lokacji mapowanej w jednej pamięci do innej. Po skonfigurowaniu i zainicjalizowaniu kontroler DMA działa równolegle z CPU wykonując transfer danych, który w innym przypadku byłby obsługiwany przez jednostkę centralną.

DMA i bramkowane PIT w mikrokontrolerach Kinetis

W przykładzie interfejs DMA jest wykorzystywany do zasilania przetwornika analogowo-cyfrowego za pomocą słowa rozkazu kanału oraz przeniesienia wyniku konwersji A/C do wewnętrznej pamięci SRAM. Słowo rozkazu kanału A/C przechowuje wszystkie informacje, których przetwornik A/C potrzebuje do przeprowadzenia przetwarzania, więc dzięki wykorzystywaniu DMA do zapewniania słów rozkazu kanału, moduł może zostać poinformowany o przeprowadzeniu przetwarzania bez interwencji jednostki centralnej.

Minikit ADuCM360 – zestaw startowy dla „analogowych” Cortex-M3

Analog Devices jest jednym z producentów mikrokontrolerów wyposażonych w rdzeń ARM Cortex-M3, przy czym jednym z niewielu zorientowanych na produkcję układów o bogatym wyposażeniu w zaawansowane peryferia analogowe, jak na przykład 24-bitowe przetworniki A/C.