[PRZEGLĄD] Narzędzia, zestawy startowe i ewaluacyjne dla 32-bitowców

Mikrokontrolery stały się niezbędnym elementem większości współczesnych aplikacji. Ceny 32-bitowców powodują, że grono fanów rozwiązań „klasycznych” – bazujących na 8 bitach – szybko topnieje, w czym niebagatelny udział ma sprytny pomysł firmy ARM, która zunifikowała architektury CPU stosowanych w większości współczesnych mikrokontrolerów.