Obsługa kart chipowych Smart Card

W świecie elektroniki istnieje wiele sposobów identyfikacji użytkownika. Obecnie bodaj najbardziej rozpowszechnionym w codziennym życiu (szczególnie w bankowości) jest standard wykorzystujący karty Smart Card. W artykule podajemy informacje, jak wykorzystać karty Smart Card w aplikacjach z mikrokontrolerami STM32.

i.MX28: ARM926 na 454 MHz

Rdzenie Cortex dominują wśród nowych mikrokontrolerów (Cortex-Mx) oraz zaawansowanych mikroprocesorów dla aplikacji multimedialnych (Cortex-Ax), zostawiając sporą lukę dla mikroprocesorów z rdzeniami starszych generacji, których wydajność z nadmiarem wystarcza do realizacji większości zadań stawianych komputerom przemysłowym. Tą właśnie drogą poszła firma Freescale wprowadzając na rynek mikroprocesory z serii i.MX28, których szybkim „sercem” są rdzenie ARM926EJ-S.

Wielodotykowy kontroler dla ekranów rezystancyjnych

Nowa seria kontrolerów dla rezystancyjnych ekranów dotykowych  BU21023/BU21024 umożliwia pracę wielodotykową i intuicyjną kontrolę za pomocą gestów – przyciskania, rozsuwania i obracania, co dotychczas osiągalne było tylko w droższych ekranach pojemnościowych.